Dietologické centrum

Dietologické centrum, poradna pro výživu, hubnutí, boj s obezitou a nadváhou

O naší společnosti

Mobil Phone: (+420) 723 529 507

E-mail: dcechova@nutritka.cz

 

DIETOLOGIE

Dietologické centrum poskytuje zdravotnické služby z oblasti dietoterapie. Slouží pacientům, kteří jsou postiženi chorobou vyžadující dietní intervenci a potřebují pomoc s orientací v předepsané dietě.

Hlavní výhody

Dietologické centrum nabízí služby pro pacienty s různými onemocněními.

Dietologické centrum nabízí řadu preventivních programů také pro děti a těhotné ženy.

V tomto centru pracují pouze vysoce kvalifikovaní odborníci na výživu, kteří vystudovali tento obor na lékařských fakultách.

 VZDĚLÁVÁNÍ

Vedení společnosti se rozhodlo pořádat semináře zaměřené na vyškolení kvalifikovaných poradců schopných zodpovědět základní otázky problematiky výživy, neboť Společnost má zájem na šíření pravdivých, kvalitních a nejnovějších informací o výživě mezi veřejností.

Hlavní výhody

Naše vzdělávací kurzy Vám umožní vyjít vstříc Vašim klientům, neboť jim budete moci nabídnout další kvalitní služby z oblasti výživy. Všechny vzdělávací kurzy jsou vedeny a sestavovány vysokoškolsky vzdělanými odborníky.

Kontaktujte nás